ВзаимоСпомагателна Каса

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЧЛЕН НА ВСК ?


Член на ВСК може да стане всеки член на кооперация „Инвестиционен алианс”.
Членството във ВСК е доброволно.