Ръководство на КИА

Мария Иванова

Мария Иванова
Член на Управителния Съвет и
Учредител на Кооперация "Инвестиционен Алианс"

Медиатор
Магистър по право и финансов мениджмънт. 

Вътрешен одитор по EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001.
Завършена Лидерска академия към Съвета на жените в бизнеса в България, 2016 – 2017 г.
Член на УС на Независим Алианс на Работниците и Служителите «НАРС».
Професионален опит:
Ръководител Маркетинг & PR ;
Мениджър Административни дейности;
Публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания;
Юрисконсулт в неправитенствени организации;
Юрисконсулст в РИОСВ;
Собствен бизнес, свързан с търговия на дребно.