Ръководство на КИА

Надежда Аксиева

Надежда Аксиева
Завършила  в ПУ „Паисий Хилендарски”, бакалавър по „Стопанско управление” и специалист   
„Счетоводство и контрол” в Европейски колеж по икономика и управление-гр.Пловдив. 
Професионален опит:
Над 10 годишен стаж като счетоводител.
В момента собственик и управител на счетоводна кантора.
Владее гръцки и английски език.