Търговия

Онлайн Търговия

търговия
Обикновено под търговия се разбира размяна на стоки и услуги, която може да се осъществи между две или повече лица. В първоначалната си форма търговията е представлявала натурална размяна, при която се е осъществявал обмен на равностойни, желани и от двете страни стоки. Съвременните търговци използват стока-посредник при размяната (пари) и много рядко натурална размяна. Откриването на парите изключително много опростява търговията и допринася за нейното развитие.
КИА търгува на международните пазари чрез най-голямата и известна в света онлайн платформа Alibaba. През 2017г. кооперацията сключи договор и получи златно членство в Alibaba. Това изключително много разширява възможностите за промотиране и продажба на български стоки на международните пазари. Важно е да се отбележи, че целта на платформата е да създава връзки и да установява трайни търговски отношения между бизнеса /B2B/. Чрез нея се извършва търговия на едро на стоки, които са проверени и сертифицирани за качество. В тази връзка КИА създаде успешни взаимоотношения с български производители на стоки от хранителния и нехранителен сектор, с цел продажбата им на международните пазари.
КИА предлага възможност на своите член-кооператори, които произвеждат продукти за промотирането и рекламирането им на международните пазари. Всички продукти следва да отговарят на Европейските и международни изисквания за качество и опаковка. Ако имате продукти, които желаете да продавате ... можете да ни се доверите, а ние да ги покажем на целия свят !