За нас

СТРУКТУРА

структура на управление
Общото събрание е върховен орган на Кооперацията и се състои от всички нейни членове.
Общо събрание избира Председател на кооперацията, Членове на Управителния и Контролния съвети.
Общо събрание взема решения за разпределяне на дивиденти. 
За повече информация, моля прочетете Устава на КИА.