Ръководство на КИА

Венцислав Йорданов

Венцислав Йорданов
Председател на Независим Алианс на Работниците и Служителите «НАРС»,
Управлява търговски обект за био храни
Икономист