Членство

ЗАЩО ДА СТАНА ЧЛЕН-КООПЕРАТОР?


Защото…

Имате уникалния шанс идеите Ви да бъдат не само чути, но и реализирани;
Ставате част от екипа на КИА и голямото кооперативно семейство;
Участвате пряко във вземането на решения за развитието и дейността на кооперацията;
Получавате отстъпки от партньори на КИА и от туристическите, търговските и други обекти на кооперацията;
Генерирате бонуси и участвате в годишната томбола с награди;
Можете да разчитате на взаимопомощ;
КИА ще подпомогне Вас и Вашите семейства в случай на нужда при безработица, заболяване, неработоспособност;
КИА може да подкрепи Вас или член на семейството Ви със стипендия;
КИА ще Ви предостави заем при нужда от финансови средства при преференциални условия;
КИА може да Ви предложи подходяща работна позиция, отговаряща на Вашата квалификация и нашите потребности;
Дяловият капитал и дивидента са Ви гарантирани;

Дяловите Ви вноски не подлежат на запор и принудително изпълнение за Ваши задължения.
Има само една причини да откажеш, но хиляди начини да обясниш отказа си. Ние не Ви убеждаваме да приемете, но ако го направите, няма какво да загубите, защото можеш да победиш другите със собствените си доводи. Но да ги убедиш можеш само с техните.