Строителство

Жилищен Комплекс "Шопландия"

шопландия
разбира се,, че целия комплекс е от дърво и камък