Инвестиции

Инвестираме днес, за да получим утре 
Пазарите са нестабилни. Инвестирай в бъдещето си...
Инвестицията e дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане във формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента.

 
пари и ценни книжа
ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ФОНДОВЕ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
05.01.2018 г.
КИА инвестира както във взаимни и пенсионни фондове, така и на българските и международни капиталови пазари в ДЦК и други инструменти чрез специално подбрани и професионално доказани инвестиционни посредници.
 
повече»