ВзаимоСпомагателна Каса

КАК ВРЪЩАМ ЗАЕМА?


Възстановяването на заема се извършва всеки месец на равни вноски, изплащани от заемополучателя, съгласно погасителния план по банкова сметката на ВСК, на каса на ВСК или на касите на Изи пей.
Получателят на заема може да избере предпочитана дата за изплащане на вноските. Предоставеният заем може да бъде възстановен предсрочно по всяко време.

При прекратяване на членството в кооперация „Инвестиционен алианс”, се прекратява и членството във ВСК. В този случай, ако лицето ползва заем, той следва да бъде възстановен на ВСК незабавно.