Новини

хотел спс
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС
04.03.2020 г.
Уважаеми членове на Инвестиционен Алианс,
във връзка с извънредното положение в страната 
Отменям Редовното Общо Събрание на кооперацията
за неопределен период от време!
Събранието ще бъде проведено при първа възможност, 
за което ще бъдете уведомени, съгласно Устава.
Нека бъдем силни и заедно да се справим с влошената ситуация
Пожелавам ви здраве, късмет и много вяра!

Христо Боянов - Председател на Инвестиционен Алианс
повече»