Търговия

Офлайн търговия

магазин
Защо био продукти? Всичко тръгва от позабравената връзка между хората и тяхната храна. Тази връзка е прекъсната – ние живеем в градове, битието ни е динамично и в повечето случаи не позволява да сме свидетели на отглеждането и добиването на храната си. Индустриализацията е погълнала и този толкова важен за нашето благосъстояние процес. Икономическите формули са направили така, че е “по-изгодно” да ядем ябълки от друг континент, в които могат да се открият повече странни комбинации от тези в Менделеевата таблица, отколкото витамини.
Био продукти са само тези, които имат издаден сертификат за биологично земеделие. Издаването на такива сертификати е регулирано в европейското законодателство и се прави от лицензирани органи, които осъществяват контрол. Целта на био земеделието е да се опазват почвите, водите и био разнообразието, а ефектът от него е, че био храните предлагат здравословна алтернатива на конвенционалното индустриално производство на храни.
Знакът БИО на даден продукт означава, че той е произведен съгласно изискванията на Наредба 2092/91 на ЕК за биологичното земеделие.
Има няколко основни принципа, които се спазват при био производството:
да не се използват изкуствени (синтетични) химични добавки (пестициди, антибиотици, торове, хранителни добавки, консерванти и др.);
растенията, предназначени за директна консумация, да се отглеждат в почва, която е чиста от химикали от поне няколко години;
храната за животните, които дават био-продукция (напр. мляко, яйца) да е също продукт на био земеделието;
забранява се употребата на химически синтетични и лесно разтворими минерални торове, както и употребата на генни технологии под всякаква форма;
периодично целия процес да се подлага на контрол от страна на контролиращи органи.Храната е необходимост и удоволствие. Тя трябва да набавя всички нужни вещества за правилното функциониране на организма, като по този начин ни предпазва от заболявания и ни дава енергия. Тя трябва също така да притежава вкусови качества, резултат от естествените процеси в природата. И още нещо важно – тя не трябва да бъде добивана с цената на замърсена и увредена околна среда. Точно обратното, тя трябва да бъде създавана с грижа за околната среда. Това е истинската храна, която дава здраве и щастие на нас и нашите близки.
Нашето разбиране за търговията с био и екологично чисти храни и стоки се основава на четири общи принципа, които спазваме безпрекословно: здравословен начин на живот; екология и опазване на природата; грижа и отговорност към хората; прозрачност и ангажираност. Продуктите, които предлагаме в нашите магазини са гарантирано от екологично чисти райони, от доказани производители, произведени са с много любов, грижа и внимание, и с основание и гордост носят наименованието БИО.