Строителство

КИА инвестира в бизнес сгради и жилищни комплекси