Ръководство на КИА

Общото събрание е върховен орган на Кооперацията и се състои от всички нейни членове.
Общо събрание избира Председател на кооперацията, Членове на Управителния и Контролния съвети.
Общо събрание взема решения за разпределяне на дивиденти. 
За повече информация, моля прочетете Устава на КИА.

 
Христо Боянов
ИНЖ. ХРИСТО БОЯНОВ
Инж. Христо Боянов - създател на идеята и концепцията
Председател на Управителен Съвет и Учредител на
Кооперация "Инвестиционен Алианс"
повече»