За нас

Устав

Устав на кооперация
Можете да се запознаете с Устава на КИА, като изтеглите pdf файла.
Моля, ако сте вече сте член-кооператор или искате да станете да прочетете Устава на Кооперация Инвестиционен Алианс, тъй като вие сте или ще бъдете част от Общо Събрание, което взема решения за дейността и развитието на кооперацията.
Ние искаме всеки наш член да има компетентно мнение и да допринася за общото развитие и успехи на всички кооператори.

 УСТАВ на Кооперация ИНВЕСТИЦИОНЕН АЛИАНС 756 Kb (pdf) свали