Строителство

Вилно Селище "КАН"

кан
Там, в земите на Тракия, където Бендида и Тангра се изпълват в единство, а грохотът от копита на хиляди коне не стихваше, воините бяха водени от своя Кан, в отчаяно търсене на уединение и почивка от хилядите битки. Вече бяха толкова уморени, че жадуваха да намерят място, където да отпуснат юздите, да намокрят изсъхналите си устни с бистра вода, да построят юртите си, да имат изобилие от храна и да прекарат дните си в спокойствие. Тогава Тангра съжали чедата си им разкри прекрасно място, където небето и земята се сливаха в прегръдка, ромолеше бистър поток, за да утоли жаждата им, тревата бе росна и зелена, ухаеше на билки, който аромат изпълваше воините с усещането за здраве, чувстваха се живи и жизнени, вдъхновени от присъствието на богинята-майка. Песните на хиляди птички звънтяха в ушите им и изличаваха с мелодията си екота на мечовете и бойните викове. За това място мечтаеха суровите воини, това място сънуваха. Очите им не виждаха огньовете и стрелите, а само красотата и небесното светило. Тук създадоха своите домове и семейства. По техните пътеки и сега хората вървят в търсене на хармонията. Нарекохме това вилно селище Кан, за да усетите магията на слънцето и месеца, земята и водата, вятъра, огъня, за да можете да я покорите и управлявате.