За нас

Кооперация „Инвестиционен алианс” е учредена през 2016 година. 
Кооперация  „Инвестиционен алианс” (КИА) е доброволно сдружение на физически лица, която чрез взаимопомощ и сътрудничество и на основата на международните кооперативни принципи и ценности, осъществява търговска дейност за задоволяване на интересите и потребностите на членовете си.

 
защита на лични данни
Сигурност
Ние се грижим за сигурността на вашите лични данни
(за повече информация, разгледайте прикачения файл)
повече»